In de vergadering van 9 juni 2022 heeft de raad van bestuur Liesbeth Vanhay aangesteld als nieuwe voorzitter.

Zij neemt daarmee het voorzitterschap over van Eddy Manet, die sinds juni 2019 deze functie op zich nam.

De voorzitterswissel kadert in eerder gemaakte afspraken.

‘Met Eddy nemen we afscheid van een voorzitter die héél dicht bij ons stond en die ons tijdens de voorbije (moeilijke) coronaperiode op een heel daadkrachtige wijze heeft helpen functioneren’, zegt directeur Inge Gaublomme. ‘Wat kan? Wat mag? Wat is nodig? Hoe blijven we bereikbaar en hoe pakken we dit aan?…’  dat waren en blijven Eddy z’n kernwoorden…

De directeur, collega-bestuursleden en de medewerkers danken Eddy hartelijk voor zijn inzet de voorbije 3 jaren.

Eddy zelf kijkt terug op een boeiende periode. Hij heeft aan het begin van zijn ambtstermijn heel erg ingezet op ‘het leren kennen van…’ de medewerkers, de regelgeving, de collega-bestuursleden, enzovoort… Jammer genoeg heeft Corona daarna de dagelijkse werking een beetje ‘ter plaatse doen trappelen’. Toch kijkt Eddy met een warm hart terug op zijn voorzitterschap en zal hij als lid van de raad van bestuur zeker een bijdrage blijven leveren in onze huisvestingsmaatschappij.  

Met eenparigheid van stemmen stelde de raad van bestuur Liesbeth Vanhay aan als voorzitter. Liebeth is 12 jaar actief in de Tongerse politiek en sinds maart 2021 bestuurder bij Woonzo. Daarvóór was Liesbeth OCMW-raadslid.  

Liesbeth start met heel veel zin en enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging. ‘De sociale huisvestingsector is in volle verandering. Samen met mijn collega bestuurders, een héél gemotiveerde bestuursploeg, ga ik me 100 % inzetten om zo goed als mogelijk te blijven inspelen op de nood aan sociale huisvesting in ons werkgebied. Ik zal er mijn prioriteit van maken dat er goede huisvestingsondersteuning voorzien blijft en dat we blijven inzetten op kwetsbare groepen. Ik heb er vooral heel veel goesting in om jullie voorzitter te zijn.’  

Ongecategoriseerd NIEUWE VOORZITTER VOOR WOONZO
Share This