Huurder

Huurovereenkomst

Na de aanvaarding van het u aangeboden pand en na de definitieve toewijzing door het Directiecomité van onze maatschappij, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Hierin staat het bedrag vermeld dat u dient te voorzien voor de eerste maand huur, de waarborg en de plaatsbeschrijvingskosten. Als u voor de betaling een beroep wenst te doen op het OCMW, doe dit dan tijdig! Zonder schriftelijke goedkeuring kunnen wij NIET overgaan tot de ondertekening van het contract.

U kan vanaf nu (indien nodig) de opzeg van uw huidige woonst regelen. Hou rekening met een standaard opzeg van drie maanden.

Een maand voor de ingang van de huurperiode ontvangt u van ons een uitnodiging met de datum voor de ondertekening van het contract en de ingaande plaatsbeschrijving. Voor beide afspraken dient een uurtje uitgetrokken te worden. Alle meerderjarige gezinsleden moeten de huurovereenkomst mee ondertekenen.

Huurder Huurovereenkomst
Share This