Kandidaat Huurder

Hoe moet ik mij inschrijven?

Inschrijvingen gebeuren meestal digitaal, maar als je dit wenst, kan je een afspraak maken. Hiervoor kan je contact opnemen met Veronique Mathei op het nummer 012/44.02.04 of per mail veronique.mathei@woonzo.be

Digitale inschrijvingen verlopen als volgt:

  1. Je stuurt een mailtje met de vermelding dat je je wil inschrijven naar info@woonzo.be en vermeldt je naam, je telefoonnummer en je rijksregisternummer.
  2. Woonzo maakt een voorlopig kandidatendossier op en vraagt je gegevens op bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.
  3. Woonzo neemt contact met jou om het dossier verder aan te vullen. Mogelijk moet je ons zelf nog enkele documenten bezorgen.
  4. Woonzo bezorgt je een inschrijvingsformulier met hierin alle gegevens die over jou werden verzameld.
  5. Je kijkt dit formulier na en bezorgt het ons ondertekend terug.
  6. Woonzo bezorgt je een inschrijvingsbewijs. Pas na ontvangst hiervan is de inschrijving definitief en sta je op de wachtlijst.

Persoonlijke inschrijvingen verlopen als volgt:

  1. Je biedt je op de dag en het uur van je afspraak aan in de kantoren van Woonzo: Hasseltsesteenweg 28/1 in 3700 Tongeren.
  2. Woonzo zoekt je gegevens op in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en vult het dossier verder aan met gegevens die jij verschaft.
  3. Woonzo geeft je een inschrijvingsformulier met hierop alle verzamelde info, dat je dient te ondertekenen.
  4. Woonzo bezorgt je een inschrijvingsbewijs. Pas na ontvangst hiervan is de inschrijving definitief en sta je op de wachtlijst.

Soms hebben we bijkomende gegevens van jou nodig. Bijvoorbeeld een vonnis van bezoekrecht of een attest invaliditeit van de mutualiteit. 
Als je ons die niet bezorgt, dan blijft het dossier onvolledig tot alle nodige documenten in je dossier zitten.
Je bent pas echt zeker van een inschrijving na ontvangst van je inschrijvingsbewijs.

Kandidaten die niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden en die dus niet ingeschreven kunnen worden, ontvangen hiervan schriftelijk een melding.

Kandidaat Huurder Hoe inschrijven?
Share This