Kandidaat Huurder

Intern huurreglement

Overeenkomstig het Besluit Vlaamse Codex Wonen (BVCW) van 2021, dient elke huisvestingsmaatschappij te beschikken over een intern huurreglement.

Dit huurreglement bevat o.m. de nodige informatie in verband met:

  • de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels, zoals vervat in het BVCW.
  • de specifieke regels inzake invulling van de rationele bezetting van de woongelegenheden
  • de specifieke regels omtrent prioritaire ruilingen (mutaties)

U kan de volledige tekst van het intern huurreglement van onze maatschappij hier raadplegen.

Kandidaat Huurder Intern Huurreglement
Share This