Over Ons

De geschiedenis van onze maatschappij, toen nog bekend als Tongershuis cvba, start in 1922. Het doel van de maatschappij was om goedkope woningen te verhuren aan minder bedeelde burgers en kroostrijke gezinnen in Tongeren. Later werd het werkgebied uitgebreid naar de gemeenten Borgloon, Heers, Riemst en Voeren.

Op 30 september 2011 werd de naam van onze maatschappij gewijzigd naar de Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO cvba. Deze naam verwijst naar de drie basisconcepten van onze maatschappij: de ZO (zuidoost)-regio, het gewoon “ZO” woongevoel en de “ZORG”waarde.

Ons motto “uw thuis, onze zorg” benadrukt dat wij ons blijvend willen engageren om onze huurders méér te bieden dan alleen een dak boven hun hoofd. We willen hen helpen om van hun woning een echte thuis te maken.

Begin 2018 kunnen wij deze droom reeds voor ruim 1.150 huurders  realiseren, doch wij blijven ernaar streven om wonen in de toekomst voor iedereen betaalbaar te maken.

Woonzo  is lid van Woonplatform Limburg, dat de samenwerking tussen de 9 Limburgse sociale verhuurders vertegenwoordigt.
Kom hier meer te weten over Woonplatform Limburg.

Heeft u een vraag

Blijven na het lezen van onze website toch nog enkele vragen onbeantwoord, dan kan u ze hieronder stellen.U krijgt van ons snel reactie.

Onze Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit afgevaardigden van het gemeentebestuur en de OCMW’s van Tongeren, Borgloon, Heers, Riemst en Voeren, alsook van de provincie Limburg en van de particuliere aandeelhouders.

Princen Bart

Voorzitter

Vertegenwoordiger Stad Tongeren

Hougaerts Joseph

Bestuurder

Vertegenwoordiger privésector

Troisfontaine Michel

Bestuurder

Vertegenwoordiger Stad Tongeren

Van Roosendaal Ludo

Bestuurder

Vertegenwoordiger OCMW Tongeren

Maesen Frans

Ondervoorzitter

Vertegenwoordiger privésector

Vandewal Jos

Bestuurder

Vertegenwoordiger OCMW Tongeren

Deneuker Danny

Bestuurder

Vertegenwoordiger Provincie Limburg

Mathei Laurent

Bestuurder

Vertegenwoordiger Gemeente Heers

Cluckers Vanessa

Bestuurder

Vertegenwoordiger Stad Tongeren

Dubois An

Bestuurder

Vertegenwooordiger OCMW Heers

Schepers Frank

Bestuurder

Vertegenwoordiger OCMW Riemst

Feytons Johan

Bestuurder

Vertegenwoordiger OCMW Borgloon

Dardenne Jo

Bestuurder

Vertegenwoordiger Stad Borgloon

Duijsens Jean

Bestuurder

Vertegenwoordiger Gemeente Voeren

Loyens Mieke

Bestuurder

Vertegenwoordiger Gemeente Riemst

Heeft u een vraag

Blijven na het lezen van onze website toch nog enkele vragen onbeantwoord, dan kan u ze hieronder stellen.U krijgt van ons snel reactie.

Onze Directie

Gaublomme Inge

Gaublomme Inge

Directeur

Inge.Gaublomme@woonzo.be

Onze administratieve dienst

Mathei Véronique

Mathei Véronique

Inschrijvingen, Waarborgen & Achterstallen

012 440 204

Veronique.Mathei@woonzo.be

Vanelderen Cindy

Vanelderen Cindy

Coördinatie & Kandidaten

012 440 201

Cindy.Vanelderen@woonzo.be

Achten Karen

Achten Karen

Verhuringen & Herstellingen

012 440 203

Karen.Achten@woonzo.be

Lambregs Cindy

Lambregs Cindy

Onthaal

012 440 200     fax : 012 263 766

info@woonzo.be

Heeft u een vraag

Blijven na het lezen van onze website toch nog enkele vragen onbeantwoord, dan kan u ze hieronder stellen.U krijgt van ons snel reactie.

Onze financiële dienst

Steukers Dirk

Steukers Dirk

Financieel Manager

012 440 208

Dirk.Steukers@woonzo.be

Ketelslegers Kevin

Ketelslegers Kevin

Fianancieel Medewerker

012 440 208

Kevin.Ketelslegers@woonzo.be

Creten Marie-Christine

Creten Marie-Christine

Financieel Medewerker

012 440 209

Cristine.Creten@woonzo.be

Heeft u een vraag

Blijven na het lezen van onze website toch nog enkele vragen onbeantwoord, dan kan u ze hieronder stellen.U krijgt van ons snel reactie.

Onze Sociale dienst

Claesen Geneviève

Claesen Geneviève

Sociale dienst

012 440 202

Genevieve.Claesen@woonzo.be

Heeft u een vraag

Blijven na het lezen van onze website toch nog enkele vragen onbeantwoord, dan kan u ze hieronder stellen.U krijgt van ons snel reactie.

Onze Technische dienst

Croux Marnik Architect

Croux Marnik Architect

Diensthoofd Technische dienst

012 440 206

Marnik.Croux@woonzo.be

Vanelderen Peter

Vanelderen Peter

Patrimoniumverantwoordelijke / Projectleider

012 440 223

Peter.Vanelderen@woonzo.be

Weerelds Stavy

Weerelds Stavy

Onderhouds- en Herstellingswerken

012 440 207

TD@woonzo.be

Princen Johan

Princen Johan

Technisch onderhoudsteam

Eycken Eric

Eycken Eric

Technisch onderhoudsteam

Barthels Guy

Barthels Guy

Conciërge wijk Paspoel II

Nijs Jeannine

Nijs Jeannine

Technisch onderhoudsteam

Neven Nicole

Neven Nicole

Technisch onderhoudsteam

Heeft u een vraag

Blijven na het lezen van onze website toch nog enkele vragen onbeantwoord, dan kan u ze hieronder stellen.U krijgt van ons snel reactie.

Jaarverslagen

Visitatierapport

Nieuwsbrieven

Over Ons
Share This