Een klacht indienen.

.

Wij streven ernaar je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening.
Denk je dat je benadeeld bent of heb je een klacht over de werking van Woonzo? Blijf er niet mee zitten!
Je kan steeds bij ons terecht voor meer informatie. We bekijken samen waar het mis ging en zoeken naar een oplossing.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen.

Een klacht die in aanmerking komt voor de klachtenprocedure is een uiting van duidelijke ontevredenheid over onze dienstverlening. Dit kan gaan over de manier waarop je behandeld bent, de manier waarop een dienstverlening is uitgevoerd (of niet uitgevoerd), of de termijn waarop het (niet) is uitgevoerd.

Meldingen, herstellingsaanvragen of vragen naar informatie zijn geen klachten. Je kan ook geen klacht indienen wanneer het gaat over algemene regelgeving of over het beleid. Anonieme of onduidelijke klachten kunnen wij evenmin als een klacht beschouwen. Je kan ook geen klacht indienen over feiten waarvoor reeds eerder een klacht is ingediend, of over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden.

Hoe dien je een klacht in?

Je kan je klacht indienen via onze website door jouw gegevens en een formulering van je klacht in te vullen via de link ‘klacht’.
Je kan dit ook doen door een mail  te sturen naar klacht@woonzo.be, je kan ons een brief sturen of je kan je klacht telefonisch melden.
Wanneer je een klacht schriftelijk (via mail of brief) indient moet je naast de klacht ook de datum, je naam, adres en contactgegevens noteren.

Hoe behandelen wij jouw klacht?

Elke klacht wordt conform het klachtendecreet behandeld.
We sturen je binnen de 10 dagen een ontvangstbevestiging.
Je krijgt antwoord van ons maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving.

Andere mogelijkheden

Als je je na het antwoord van Woonzo nog steeds benadeeld voelt kan je met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder. Je kan je dan wenden tot het Agentschap WONEN VLAANDEREN – Afdeling Inspectie, Havenlaan 88 bus 22 te 1000 Brussel.

Je kan je ook wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel (www.vlaamseombudsdienst.be).

Klachten?
Share This