PRIVACYBELEID WOONZO (AVG)

WELKE INFORMATIE HEEFT WOONZO?

Via Woonzo kunt u een sociale woning huren of een sociale woning kopen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt of om u beter te kunnen helpen.
Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om uw gegevens elektronisch te verzamelen.
Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

WELKE INFORMATIE GEBRUIKT WOONZO VAN U?

Wij kijken na of u voldoet aan de voorwaarden om een sociale woning te huren of te kopen. Dit gebeurt zowel bij uw inschrijving als bij het aanbod van een sociale huur- of koopwoning. Ook als u bij ons huurt, gebruiken wij informatie over u.
Deze informatie is:

 •  identificatiegegevens
 • rijksregisternummer
 • adres- en contactgegevens
 • gezinssamenstelling
 • taalkennis [voor huur]
 • financiële gegevens
 • eigendomsgegevens
 • eventueel: begeleidende diensten [voor huur]

Als uw kandidatuur of huurcontract stopt dan bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

WAAR VRAGEN WIJ INFORMATIE OP?

U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft voor een huurwoning of koopwoning en gedurende de looptijd van uw huurovereenkomst. U bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer huren of kopen, geen huurpremie of huursubsidie meer krijgen of moet u uw ontvangen huurpremie of huursubsidie terugbetalen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij vragen informatie op bij:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 +
  Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018) [Voor huur]
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017) [Voor huur]
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010) [Voor huur]

AAN WIE GEVEN WIJ INFORMATIE? [VOOR HUUR]

Wij bezorgen informatie aan:

 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen

Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

KUNT U UW INFORMATIE CONTROLEREN EN AANPASSEN?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Dit kan per post of per mail:
Woonzo/Privacy
Hasseltsesteenweg 28/01
3700 Tongeren
Tel. : 012/44.02.01
privacy@woonzo.be

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

BENT U NIET AKKOORD MET HOE WIJ INFORMATIE VERWERKEN?

Vindt u dat Woonzo onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.
Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

MEER INFORMATIE OVER PRIVACY?

Hebt u vragen over uw informatie?
Contacteer ons via:
Woonzo/Privacy
Hasseltsesteenweg 28/01
3700 Tongeren
Tel. : 012/44.02.01
privacy@woonzo.be

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be.
Hebt u algemene vragen over privacy?
Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

PROTOCOL AFGESLOTEN MET WONEN VLAANDEREN

Lees hieronder het protocol dat afgesloten is met Wonen Vlaanderen

Protocol_Verbruik_WVL_SHM_Woonzo

Lees hieronder het Addendum 2023 Protocol Verbruik WVL Woonzo

Addendum_2023__Protocol_Verbruik_WVL_Woonzo

Privacybeleid
Share This