Toegankelijkheidsverklaring


De Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO cvba streeft ernaar de website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op het intranet en de website https://www.woonzo.be

De website https://www.woonzo.be voldoet volledig aan de bepalingen inzake digitale toegankelijkheid zoals voorgeschreven door het bestuursdecreet.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen


De Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO cvba heeft de volgende maatregelen genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Interne controle vóór publicatie: de webredactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: de webredactie voert tussentijdse controles uit op de content.
  • De pagina’s op deze website zijn gestructureerd en betekenisvol opgebouwd.
  • Menu’s en formulieren werden zo ontworpen dat ze eenvoudig bruikbaar zijn voor wie de muis niet kan gebruiken.
  • Links naar externe pagina’s en browservreemde bestanden zoals Word of PDF worden steeds in een nieuw venster getoond.

Op de website https://www.woonzo.be wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Beperkingen en alternatieven


De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. De Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij WOONZO cvba voor huisvesting kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Wens je extra informatie over deze documenten, stuur dan een e-mail info@woonzo.be

Feedback


Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Meld dit dan via e-mail naar info@woonzo.be .Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

Toegankelijkheidsverklaring
Share This