PERSBERICHT

Maandag 16/04/2018 om 10:04 – Eerste huurders verhuizen naar Paspoel Anders

Tongeren – Na een bouwperiode van bijna 2 jaar verhuisden maandag 16 april de eerste huurders van de wijk Paspoel II in Tongeren naar hun nieuwe appartement. Tijdens de eerste bouwfase van het project Paspoel Anders (mei 2016-maart 2018) werden er tussen de 3 bestaande blokken 71 nieuwe appartementen gebouwd. Op 28 en 29 maart kregen de huurders de sleutel van hun nieuwe woonst.

Tijdens de Paasvakantie werd er door velen geverfd, behangen, gepoetst en ingepakt… Deze week startte de verhuisbeweging die 4 weken zal duren. Elke dag zullen 4 gezinnen herhuisvest worden door een verhuisfirma die werd aangesteld door Woonzo. Huurders die de praktische organisatie van de verhuis niet zelf geregeld kregen, konden via bemiddeling van Woonzo rekenen op hulp van de klusjesdienst van de Piepel.

De nieuwe appartementen hebben voornamelijk 2 slaapkamers, slechts 4 van de 71 appartementen zijn 3-slaapkamer panden. Dit omdat het merendeel van de huurders kleinere gezinnen of alleenstaanden zijn. Huurders met grotere gezinnen werden tijdens de eerste bouwperiode herhuisvest naar woningen in of buiten de wijk. 7 nieuwe appartementen zijn specifiek uitgerust voor rolstoelgebruikers.Op het gelijkvloers van de toren bevindt zich het Woonzo-lokaal, waar de conciërge,Guy Barthels en de sociale dienst regelmatig aanwezig zullen zijn. Ook opbouwwerk RIMO kreeg een nieuw lokaal in het nieuwe project. Samen met vzw De Schakelaar en met de jeugd- en sportdienst van de stad Tongeren zullen hier activiteiten georganiseerd worden voor de bewoners. Woonzo hoopt dat hierdoor de leefbaarheid in de wijk nog beter wordt. Nu de eerste fase afgerond is kan ook de 2de locatie van de ondergrondse afvalcontainers in gebruik genomen worden.Binnen een maand is de blok Paquaylaan 2 volledig leeg. Deze blok zal dan gestript en afgebroken worden. Daarna start de 2de bouwfase van Paspoel Anders. Tijdens deze fase zal een toren van 38 appartementen gebouwd worden, de uitvoeringstermijn bedraagt 18 maanden.Directeur Inge Gaublomme en voorzitter Bart Princen van Woonzo kwamen ter plaatse om te kijken of de verhuis vlotjes verliep , zij werden tevens ontvangen door Sabine Portugaels die zeer tevreden is met haar nieuw aangepast appartement voor haar en haar zoontje

Door Nico Francois  ( bron Hbvl)

 

Dinsdag 17 mei 2016 – Eerste spadesteek ‘Paspoel Anders’

Dinsdag 17 mei 2016 omstreeks 11.00u vierden alle betrokken partners de eerste spadesteek van ‘Paspoel Anders’ te Tongeren. Aannemer STRABAG realiseert dit project van 192 appartementen voor de gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo cvba.

Het ontwerp van architectenbureau S333 Architecture + Urbanism uit Londen herdefinieert de schaal van de site zodat deze meer aansluit bij de schaal van de omringende bebouwing. De drie dominante gebouwen worden vervangen door kleinschaligere volumes: ‘Urban Villa’s en ‘galerij-appartementen’. Er werd bewust asymmetrisch ingepland. Hierdoor worden nieuwe binnenplaatsen en woonstraten gecreëerd. De gebouwen nemen af in hoogte naarmate ze de grenzen van het terrein bereiken en zorgen voor een gevarieerde en boeiende skyline. Er wordt zo een vriendelijker beeld gecreëerd.

Doordacht ontwerp

Sociale contacten worden bevorderd door de architecturale keuzes. Ook ontmoetingsruimten werden voorzien in het project, die de leefbaarheid van de wijk zeker zullen verbeteren. Bestaande voetgangers- en fietsassen worden doorgetrokken en zorgen voor verbindingen doorheen het terrein. Deze straten en paden worden geïdentificeerd en gekarakteriseerd in de openbare ruimte door hun duidelijke hiërarchie en verschillende afwerkingsgraad. Ze definiëren drie ‘landschapskamers’: in het zuiden het ‘publiek plein’ met een buurthuis, in het noorden de ‘fruitboomgaard’ en in het oosten de ‘woonstraat’.
De ‘publieke’ gevels zijn rustig, strak en in baksteen, en onderscheiden zich subtiel door hun textuur en detail. De gevels aan binnentuinen krijgen een zachtere, ‘speelsere’ benadering door de grillige vormgeving van de gaanderijen en het gebruik van hout. Het hout doorprikt af en toe de strakke publieke gevel en accentueert de in- en doorgangen naar de straat. De gaanderijen zorgen voor zonnige terrassen met uitzicht op de gemeenschappelijke tuin en bevorderen de sociale contacten. De gelijkvloerse appartementen hebben een kleine achtertuin. Woonunits zijn flexibel ingericht, kamers kunnen omgevormd worden tot uitbreiding van de leefruimte. Natuurlijk licht wordt door openingen tot in de parking gebracht. Bovengronds worden ze voorzien van zitelementen en vormen een buffer voor de woningen langs de ‘woonstraat’.

Historiek

De bestaande wijk Paspoel II werd gebouwd eind jaren ’70 en bestaat uit 38 sociale huurwoningen, 38 sociale koopwoningen en 3 gebouwen van telkens 64 sociale huurappartementen. In deze wijk wonen 268 gezinnen. Gezien de sporadische gebreken in of aan de gebouwen werd er besloten om de wijk te renoveren. Na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek werd er gekozen voor afbraak en vervangingsnieuwbouw. Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk was en blijft voor Woonzo één van de grote aandachtspunten in dit project. De stad Tongeren gaf op 6 december 2013 een vergunning voor het ontwerp.

Het project

Paspoel Anders zal gerealiseerd worden in vier bouwfasen. Het project zal 79 maanden in beslag nemen. Vandaag start de eerste fase, binnen 20 maanden zullen hier de eerste 70 appartementen opgeleverd kunnen worden.
Na elke bouwfase volgt een periode van drie maanden voor de verhuisbeweging van de bewoners en de afbraak van de bestaande gebouwen. Het is belangrijk dat de wijk leefbaar blijft tijdens de werken. Er wordt veel waarde gehecht aan
de relatie met, en de communicatie naar de bewoners. Woonzo, stad en OCMW gingen daarom
een samenwerking aan met RIMO. Sinds eind 2013 is een opbouwwerker in de wijk actief. Ook de sport- en jeugddienst van de stad en de vrijwilligersorganisatie de Schakelaar organiseren activiteiten en initiatieven voor de bewoners.

Meer info:

Inge Gaublomme
directeur Woonzo cvba
Tel.: 012 / 440 200 of inge.gaublomme@woonzo.be

Partners project Paspoel Anders:

 • Bouwheer: gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo cvba, Tongeren
 • Architect: S333 Architecture & Urbanism Ltd., Londen
 • Studiebureau: Sweco Belgium, Hasselt / MB Consult, Sint-Truiden
 • Aannemer: STRABAG Belgium Regio Genk, Genk
 • Veiligheidscoördinator: Thijco bvba
 • Partner: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Beeld:

© S333 Architecture & Urbanism Ltd., Londen

Vragen en antwoorden

Moet iedereen verhuizen?

Ja, de appartementsblokken worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Op wiens naam komt het nieuwe contract te staan?

Het nieuwe contract komt op dezelfde naam te staan als het huidige. Hiervan mogen wij niet afwijken.

Zal mijn huurprijs wijzigen?

Ja, buiten het inkomen en het aantal personen ten laste, speelt ook de basishuurprijs een belangrijke rol in de huurprijsberekening. De basishuurprijs van nieuwe appartementen is hoger dan die van oudere appartementen dus de huurprijs zal wijzigen

Moet ik een nieuwe waarborg betalen?

Ja, bij een nieuw pand en een nieuw contract hoort ook een nieuwe waarborg.
U kan deze betalen door bijpassing van de oude (geïndexeerde) waarborg.

Mag ik zelf mijn nieuw appartement kiezen?

Neen, het herhuisvesten van alle bewoners van Paspoel wordt puzzelwerk!
Woonzo bepaalt wie naar waar verhuist, maar zal in de mate van het mogelijke wel rekening houden met de wensen van de huurders (bijvoorbeeld zelfde buren als nu).

Wie regelt en betaalt de verhuis?

Woonzo zal de huurder zo veel mogelijk ondersteunen bij de herhuisvesting. Wij regelen en betalen de verhuisfirma, wij sluiten een verzekering af voor de inboedel, wij zorgen voor inpakmateriaal en nemen contact met de nutsmaatschappijen voor de overname van water, gas en elektriciteit.

Moeten wij zelf iets doen?

Ja. U moet zelf inpakken, ervoor zorgen dat het appartement leeg is en lampen en elektrische apparaten aansluiten. Opgelet: wij verhuizen alleen een propere inboedel!
Indien nodig kunnen wij u ook in contact brengen met klusjesdiensten voor extra hulp.

Word ik verwittigd wanneer ik moet verhuizen?

Vóór elke verhuis wordt nog een bewonersvergadering georganiseerd, enkel voor de bewoners die dan moeten verhuizen. Na deze vergadering worden deze bewoners één voor één persoonlijk bezocht door de coördinator van het project. Alle nodige praktische informatie zal hen persoonlijk worden meegedeeld. Alle vragen en wensen zullen dan worden opgelijst zodat Woonzo hier in de mate van het mogelijke mee rekening kan houden.

Hoe zijn de appartementen afgewerkt?
 • De appartementen zijn instapklaar!
 • Keuken en badkamer is aanwezig.
 • Alle kamers zijn gevloerd (stenen vloer).
 • Alle muren zijn schilder- of behangklaar. U mag naar eigen smaak verven of behangen. Hou er wel rekening mee dat bij het verlaten van het appartement, het behang verwijderd moet worden en donkere muren opnieuw wit geschilderd moeten worden.
 • Elektrische toestellen zoals frigo, dampkap, vuur en oven zijn NIET voorzien.
 • In de keuken kunnen enkel nog elektrische vuren worden aangesloten.
 • Verlichtingsarmaturen zijn aanwezig in het toilet, de berging, de badkamer en op het terras.
 • De verwarming (met radiatoren) gebeurt individueel op gas. In elk appartement wordt een doorstromer geplaatst.
 • De appartementen worden gebouwd volgens de huidige normen inzake isolatie en ventilatie. Vooral naar geluidsisolatie toe, zal een enorme verbetering merkbaar zijn.
 • Inbouwkasten zijn niet voorzien.
 • Niet alle appartementen zijn hetzelfde.
 • De aansluiting voor de wasmachine is niet meer voorzien in de badkamer, maar wel in de berging.
 • Alle deuren (gemeenschappelijke inkomdeur, persoonlijke inkomdeur en kelderdeur) zullen geopend kunnen worden met dezelfde sleutel.
Zijn huisdieren toegelaten?

Wij kunnen huisdieren niet verbieden, maar ze mogen uiteraard geen overlast bezorgen.

Eén huisdier per appartement is toegestaan.

Komen er bewakingscamera’s?

In de gebouwen en de liften zijn in totaal 28 camera’s voorzien. We bekijken samen met de politie van Tongeren de mogelijkheid om ook buiten camera’s te plaatsen.

Zijn er parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers en mindervaliden?

Ja. Er is parking voor bezoekers voorzien. Langs de straat zijn eveneens voldoende plaatsen beschikbaar.
Zowel in de ondergrondse parking als buiten, zijn extra plaatsen voor mindervaliden voorzien.

Wat wordt er verstaan onder “sociale ruimte”?

In de sociale ruimte zal een ruimte voorzien worden die gebruikt kan worden door de sociaal assistente, de opbouwmedewerkster van Rimo en de conciërge.
Er komen eveneens twee grotere ruimtes voor wijkondersteunende initiatieven.

Fasering Paspoel Anders

Beelden ontwerp

Beelden werf

… omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden…
Met dank aan Lisette Lenaers en Christine Smeets

Projecten Paspoel Anders
Share This