Corona | COVID – 19
x

FINANCIËLE GEVOLGEN DOOR CORONA

.

Huurherzieningen

Op basis van de bestaande regelgeving kan je als huurder enkel een vermindering van de huurprijs krijgen als je inkomen gedurende drie maanden met minstens 20% is gedaald.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020, maakt het mogelijk om reeds na één maand met verminderd inkomen, een herziening aan te vragen. Deze regel geldt enkel voor sociale huurders die kunnen aantonen dat hun inkomen is gedaald als gevolg van de coronamaatregelen.

Voorbeelden:

      • Tijdelijk werkloos wegens overmacht (reden coronavirus)
      • Stopzetting interimcontract (reden coronavirus)
      • Ziekteverlof (reden coronavirus)

Hoe kan je een herziening aanvragen?

Bezorg ons het inkomen van de voorbije maand van ALLE gezinsleden met een inkomen.
Als dit inkomen minstens met 20% gedaald is ten opzichte van het referentiejaar (2017 of 2018), dan heb je recht op een huurherziening die drie maanden geldig is.
Nadien wordt gekeken of er nog steeds sprake is van een verminderd inkomen.

Zijn je inkomsten door een andere reden dan corona verminderd, dan blijft de bestaande regel van kracht dat je pas recht hebt op een herziening na drie opeenvolgende maanden van verminderd inkomen.
Enkel in geval je met pensioen gaat (rustpensioen en geen brugpensioen) dan heb je onmiddellijk recht op een huurherziening en moet het inkomensverlies ook geen 20% bedragen.

Heb je hierover vragen neem dan contact met Karen ACHTEN op het nummer 012 440 203 of stuur een mail naar karen.achten@woonzo.be.

Corona | COVID – 19 Huurherzieningen
Share This