Corona | COVID – 19
x

AANGEPASTE DIENSTVERLENING

.

Inschrijvingen

Inschrijvingen gebeuren tot nader order per mail, brief en/of telefonisch contact.

Stuur een mail met de vraag om ingeschreven worden, naar veronique.mathei@woonzo.be.
Of stuur een brief ter attentie van Veronique MATHEI. De post wordt elke dag behandeld.
In de brief of mail moet volgende informatie staan:

   • Verzoek tot inschrijving
   • Naam, adres, telefoonnummer
   • Rijksregisternummer

Met deze informatie wordt het elektronisch dossier aangemaakt.

Daarna word je telefonisch gecontacteerd om het dossier te vervolledigen. Men zal je volgende vragen stellen:

   • Wie is de referentiehuurder?
   • Is de gezinssamenstelling correct?
   • Zijn er kinderen in bezoekrecht?
   • Is er iemand in het gezin invalide 66% (erkend door de mutualiteiten)?
   • Voor welke gemeente of keuzegebied wil je je inschrijven?
   • Heb je nood aan een gelijkvloers of vlot toegankelijk pand?
   • Wat is je huidig inkomen (in geval er geen referentie inkomen is)?

Je wordt erop gewezen dat:

   • Kandidaten binnen één jaar na toewijzing moeten voldoen aan de taalvoorwaarde
   • Kandidaten binnen één jaar na toewijzing moeten voldoen aan de eigendomsvoorwaarde

Soms zijn er nog bijkomende documenten nodig om je inschrijving te vervolledigen. Pas na ontvangst van de documenten (per mail of per post), kan de kandidatuur afgewerkt worden.

Na de inschrijving ontvang je per post twee inschrijvingsformulieren. Eentje mag je houden en eentje moet je ondertekend aan ons terugbezorgen. Pas dan is de inschrijving in orde en ontvang je een inschrijvingsbewijs met je inschrijvingsdatum- en inschrijvingsnummer.

Corona | COVID – 19 Inschrijvingen
Share This