Corona | COVID – 19
x

AANGEPASTE DIENSTVERLENING

.

Verhuizen

Verhuizen gaan door mits in achtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Voor de ondertekening van het contract wordt een afspraak gemaakt. Enkel de referentiehuurder en de eventuele partner mogen op deze afspraak aanwezig zijn. Bijwoners zoals kinderen, ouders, broers en zussen moeten thuis blijven.

Voor in- en uitgaande plaatsbeschrijvingen wordt eveneens een afspraak gemaakt. Volgende maatregelen zijn hierbij van kracht.

   • De ruimten worden voldoende verlucht voor en tijdens de plaatsbeschrijving;
   • De bewoner en de medewerker van Woonzo laten de binnendeuren openstaan, zodat de deurklinken niet aangeraakt moeten worden;
   • Enkel de referentiehuurder en de medewerker van Woonzo zijn aanwezig;
   • Het dragen van een mondmasker is verplicht. De huurder moet hier zelf voor zorgen;
   • Te allen tijde moet de afstand van 1,5 m gerespecteerd blijven;
   • De bespreking van bepaalde vaststellingen of de beantwoording van vragen, gebeurt in de buitenlucht;
   • De sleutels worden voor overhandiging ontsmet;
   • Woonzo stelt handgel ter beschikking.
Corona | COVID – 19 Verhuizen
Share This