Huurder

Opzeg

Je kan steeds je huurovereenkomst bij Woonzo opzeggen, mits een opzegtermijn van drie maanden.
De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de opzeg hebt gegeven. De huur dient betaald te worden tot en met de laatste maand.

In geval van overlijden vervalt de huurovereenkomst op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin het overlijden werd gemeld. Vanaf dan kan een bezettingsvergoeding worden betaald indien de nabestaanden niet in de mogelijkheid zijn om het pand voor die datum ter beschikking te stellen.

Binnen de twee weken na ontvangst van de opzeg wordt een plaatsbezoek gepland om de staat van de woonst te beoordelen.

Eén maand vóór het verstrijken van de opzegtermijn wordt in onderling overleg een afspraak gemaakt voor de uitgaande (tegensprekelijke) plaatsbeschrijving. Je dient zelf aanwezig te zijn. Indien je niet zelf aanwezig kan zijn, dan dien je een schriftelijke volmacht in tweevoud mee te geven aan je vertegenwoordiger.

Op de datum van de plaatsbeschrijving zal de technische dienst in je woonst de (eventuele) schade opnemen, zorgen voor de opname van de standen voor elektriciteit, gas en water en de sleutels in ontvangst nemen. Het verwittigen van de nutsmaatschappijen nemen wij voor onze rekening. Je mag de meters NIET laten afsluiten. Reactiveringskosten worden aan jou doorgerekend.

Indien je bij een andere energieleverancier dan Luminus bent, dan dien je de nodige overnamedocumenten mee te brengen.

Overdracht van telefoon en internet dien je zelf te regelen.

Op basis van de uitgaande plaatsbeschrijving wordt door de technische dienst van Woonzo cvba een afrekening opgemaakt die van de waarborg wordt afgetrokken. Indien de herstelkosten de huurwaarborg overschrijden, dan zal je de meerkost moeten betalen.

Huurder Opzeg
Share This