Huurder

Opzeg

De huurovereenkomst kan door de huurder steeds worden beëindigd, mits een opzegtermijn van drie maanden. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg werd gegeven. De huur dient betaald te worden tot en met de laatste maand.

In geval van overlijden vervalt de huurovereenkomst op de eerste van de maand die volgt op de maand waarin het overlijden werd gemeld. Vanaf dan kan een bezettingsvergoeding worden betaald indien de nabestaanden niet in de mogelijkheid zijn om het pand voor die datum ter beschikking te stellen.

Binnen de twee weken na ontvangst van de opzeg wordt een plaatsbezoek gepland om de staat van de woonst te beoordelen.

Eén maand vóór het verstrijken van de opzegtermijn wordt in onderling overleg een afspraak gemaakt voor de uitgaande (tegensprekelijke) plaatsbeschrijving. De huurder dient zelf aanwezig te zijn. Indien de huurder niet zelf aanwezig kan zijn, dan dient hij een schriftelijke volmacht in tweevoud mee te geven aan zijn vertegenwoordiger.

Op deze datum zal de technische dienst in uw woonst de (eventuele) schade opnemen, zorgen voor de opname van de standen voor elektriciteit, gas en water en de sleutels in ontvangst nemen. Het verwittigen van de nutsmaatschappijen nemen wij voor onze rekening. U mag de meters NIET laten afsluiten. Reactiveringskosten worden dan ook op u verhaald.

Indien de energieleverancier een andere is dan Luminus, dan dient u de nodige overnamedocumenten mee te brengen.

Overdracht van telefoon en internet dient door de huurder zelf geregeld te worden.

Op basis van deze uitgaande plaatsbeschrijving, wordt door de technische dienst van Woonzo cvba een afrekening opgemaakt, die van de waarborg wordt afgetrokken. Indien de herstelkosten de huurwaarborg overschrijden, dan zal de huurder de meerkost moeten betalen.

Huurder Opzeg
Share This