Huurder

Waarborg bij aanvang

De waarborg dient contant betaald te worden bij ondertekening van de huurovereenkomst of gestort te worden op rekening van Woonzo cvba vóór de ondertekening van de huurovereenkomst.

De waarborgsom kan aangevraagd worden bij het OCMW van de gemeente waar de toekomstige huurder woont en moet nadien naargelang de financiële mogelijkheden worden terugbetaald aan het OCMW.

De waarborgsom wordt integraal geplaatst op de rekening huurwaarborgen van Woonzo cvba bij VMSW en brengt rente op ten voordele van de huurder.

De huurwaarborg(en rente) komt vrij bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Huurder Waarborg bij aanvang
Share This