Huurder

Waarborg bij aanvang

Woonzo bepaalt dat de waarborg in handen van Woonzo gestort moet worden.

De huurder heeft het recht om zijn waarborg samen te stellen via:

  • een schriftelijke garantie van het OCMW in afwachting van een eenmalige betaling door het OCMW;
  • een schriftelijke borgstelling van het OCMW;
  • de gespreide betaling van de waarborg aan de verhuurder.

Als de waarborg niet betaald is vóór de ondertekening van de huurovereenkomst of er is geen regeling voor getroffen, dan kan de ondertekening niet doorgaan.

Woonzo plaatst de ontvangen waarborg op een geblokkeerde rekening bij de VMSW op naam van de huurder.

De huurwaarborg (en rente) komt vrij bij beëindiging van de huurovereenkomst. Na aftrek van achterstallen en kosten, wordt het restant overgemaakt op rekening van de huurder. Woonzo voorziet hiervoor een periode van drie maanden.

Huurder Waarborg bij aanvang
Share This