Huurder

Waarborg bij beëindigen

Als de huurder zijn verplichtingen is nagekomen, krijgt hij na afloop van de huurovereenkomst de waarborg en de intresten terug.

De verhuurder heeft het recht om een gedeelte of de volledige huurwaarborg op te eisen in geval van: beschadiging aan de woning, betalingsachterstand of vroegtijdige opzegging van het huurcontract.

Aan de vertrokken huurder wordt gevraagd kopies van de afrekeningen van water, aardgas en elektriciteit van de betrokken nutsmaatschappijen te bezorgen aan Woonzo cvba, alsook kopies van de betalingsbewijzen.

Woonzo cvba behoudt zich het recht om de terugbetalingen uit te voeren maximum 3 maanden na de uitgaande plaatsbeschrijving.

Deze tijdspanne is vereist om een volledig zicht te krijgen op de mogelijk aan te rekenen kosten.

Huurder Waarborg bij beëndigen
Share This