Kandidaat Huurder

Kiezen of je de woning wel of niet aanvaardt

Bij je inschrijving heb je gekozen om je kandidaat te stellen voor panden in een bepaalde gemeente of –voor de stad Tongeren- voor één of meerdere keuzegebieden. Op basis van waar je wil wonen, hoeveel maximum huur je wil betalen en hoe je gezin is samengesteld, kom jij op een wachtlijst voor verschillende types van woningen. Als je aan de beurt bent voor een woning, dan krijg je van Woonzo een brief. Dit is een voorlopige toewijzing. Binnen de twee weken moet je dan laten weten wat je beslist.

Drie keuzemogelijkheden

  1. Je bent tevreden met het aanbod en wilt de woning huren.

Dan wordt jouw aanvaarding bevestigd door het Directiecomité van Woonzo. Hiervan word je schriftelijk op de hoogte gesteld en nadien worden de nodige praktische afspraken gemaakt.

  1. Je vindt de woning niet goed en weigert ze.

Dat kan je slechts één keer doen. Als je weigert, dan krijg je ten vroegste 3 maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier een goede reden zet waarom je weigert. Dan kan het sneller. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je aanvraag. Als je dan nog bij Woonzo wil huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen en achteraan op de wachtlijst beginnen.

  1. Je wil de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet.

Dat kan bijvoorbeeld bij een verblijf in het ziekenhuis of de gevangenis, wanneer je nog maar net een private huurovereenkomst hebt afgesloten of wanneer je voor een gezinshereniging staat. Dit zijn grondige redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen.

Kandidaat Huurder Ik krijg een woning toegewezen – wat nu?
Share This