Kandidaat Huurder

Kiezen of je de woning wel of niet aanvaardt

Bij je inschrijving heb je gekozen om je kandidaat te stellen voor panden in een bepaalde gemeente of –voor de stad Tongeren- voor één of meerdere keuzegebieden. Op basis van waar je wil wonen, hoeveel huur je maximum wil betalen en hoe je gezin is samengesteld, kom jij op een wachtlijst voor verschillende types van woningen. Als je aan de beurt bent voor een woning, dan krijg je van Woonzo een brief. Dit is een voorlopige toewijzing. Binnen de twee weken moet je dan laten weten wat je beslist.

Drie keuzemogelijkheden

  1. Je wil de woning huren.

Aan het einde van de toewijzingsronde wordt de woonst toegewezen aan de hoogst genoteerde aanvaarding. 
Ben jij dat? Dan ontvang je na de goedkeuring door de Raad van Bestuur een brief met de definitieve toewijzing van de woonst.

  1. Je wil de woning niet huren en weigert.

Je kan slechts één keer een woonst die voldoet aan jouw voorkeur que type, ligging en huurprijs weigeren. Bij de tweede weigering moeten wij je kandidatuur schrappen.

Na een eerste Dat kan je slechts één keer doen. Als je weigert, dan krijg je ten vroegste 3 maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier een goede reden zet waarom je weigert. Dan kan het sneller. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je aanvraag. Als je dan nog bij Woonzo wil huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen en achteraan op de wachtlijst beginnen.

  1. Je kan nu tijdelijk niet ingaan op aanbiedingen.

Als je gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk doen aan je woonbehoeftigheid, dan kan je Woonzo vragen om je gedurende een bepaalde tijd geen woning aan te bieden.
Dat verzoek kan op elk moment gedaan worden ofwel naar aanleiding van een aanbod van een sociale huurwoning. 
Je kan op elk moment vragen om terug in aanmerking te komen.

Voorbeelden van gegronde redenen zijn:

  • je verblijft momenteel in een ziekenhuis of paramedische instelling;
  • je verblijft momenteel in de gevangenis;
  • je huurt privé met een contract van 9 jaar waarbij er verlies van waarborg is in de eerste driejarige periode.
  • je bent zwaar ziek en volgt hier momenteel een behandeling voor
Kandidaat Huurder Ik krijg een woning toegewezen – wat nu?
Share This