Kandidaat Huurder

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn een aantal voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2020 moeten alleen de hiernavolgende personen voldoen:

 • De persoon die zich opgeeft als toekomstige referentiehuurder.
 • De persoon die met de toekomstige referentiehuurder gehuwd is, die met hem wettelijk samenwoont of die zijn feitelijke partner is en die de sociale huurwoning mee gaat bewonen.

Verblijfsvoorwaarde

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijdsvoorwaarde

Je kan je alleen inschrijven als je 18 jaar of ouder bent.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan kan je wel inschrijven als je:

 • ontvoogd bent. Je hebt wettelijk gezien geen ouders of familieleden die voor je zorgen.
 • al zelfstandig begeleid woont.
 • je zelfstandig wil wonen en hierin begeleid wordt door een erkende dienst.

Inkomensvoorwaarde

Je inkomen mag niet te hoog zijn. We kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (max. drie jaar oud), waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Als dit inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als er nog geen aanslagbiljet beschikbaar is, dan kijken we naar het huidige inkomen.

Met ‘inkomen’ bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, het afzonderlijk belastbaar inkomen, een inkomensvervangende tegemoetkoming, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

De inkomensgrenzen voor 2023 zijn:

Alleenstaande persoon zonder personen ten laste 28.105 euro
Alleenstaande persoon met een handicap 30.460 euro
Alle anderen 42.156 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.356 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • het kind dat minderjarig is of recht geeft op gezinsbijslag en dat bij jou is gedomicilieerd.
 • jouw kind dat minderjarig is of recht geeft op gezinsbijslag en dat regelmatig bij jou verblijft.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Eigendomsvoorwaarde

Je kan je niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor binnen- en buitenland.

Je kan je ook niet inschrijven als je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap hebt ingebracht.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en dit gebeurde maximaal 2 maanden voor uw inschrijving.
 • Je woning is onaangepast aan uw fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België, waar wonen niet mag (bijv. een campingverblijf).
 • Je hebt het beheer van je woning verloren door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • Je hebt eigendom, samen met een (ex-)partner, die de woning niet mee gaat bewonen.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom kosteloos verworven, bijv. door een erfenis of schenking.
Kandidaat Huurder Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?
Share This