Kandidaat Huurder

Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn een aantal voorwaarden. Sommige daarvan moet je bewijzen met documenten.

 • Ben je ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

 • Ben je ouder dan 18 jaar?

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar. Bovendien moet iedereen van je gezin, die ouder is dan 18 jaar, het inschrijvingsformulier ondertekenen. Dat wil dus zeggen: Jij als hoofdhuurder, je man of vrouw, kinderen en andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig? Dan kan je uitzonderlijk wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs binnenbrengen.

 • Is je inkomen niet te hoog?

We kijken naar je inkomen van 3 jaar geleden.

Schrijf je in 2018 in, dan kijken we naar de documenten die gaan over het jaar 2015.
We hebben de documenten nodig van alle gezinsleden die 25 jaar of ouder zijn.


Je hebt werk

Wij kijken naar het aanslagbiljet van de belastingen van 2015, aanslagjaar 2016. Wij vragen dit document zelf elektronisch op.

Uitzonderingen:

 • Werkte je drie jaar geleden nog niet, maar nu wel? Bezorg ons dan een attest van je inkomsten van 2 jaar geleden of van het voorbije jaar. Het attest moet gaan over een volledig jaar.
 • Heb je geen volledig jaar gewerkt? Dan moet je naast je inkomstenattest ook een ‘verklaring op eer geen inkomsten’ indienen voor die maanden waarin je geen inkomen had.
 • Werk je pas sinds dit jaar? Bezorg ons je loonfiche van de laatste 3 maanden.


Je hebt een vervangingsinkomen

Wij kijken naar de attesten die voor jou van toepassing zijn. Schrijf je in 2018 in, dan kijken we naar de attesten van het jaar 2015. Wij kunnen deze attesten zelf elektronisch opvragen:

 • Attest OCMW leefloon.
 • Attest van uitkering bij ziekte.
 • Attest van invaliditeitsuitkering.
 • Attest van uitkering bij werkloosheid.
 • Pensioenfiche met het volledige bedrag voor 1 jaar.

Uitzonderingen:

 • Had je 3 jaar geleden geen inkomsten maar nu wel? Bezorg ons dan een attest van je vervangingsinkomen van 2 jaar geleden of van het voorbije jaar. Het attest moet gaan over een volledig jaar.
 • Krijg je maar dit jaar een eerste inkomen? Bezorg ons een attest van je huidige vervangingsinkomen.


Je hebt geen inkomen

Je moet een ‘verklaring op eer geen inkomsten’ invullen.

 • Heb je geen eigendom?

Als je een woning of bouwgrond gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt, dan kunnen wij je niet inschrijven. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die bij je komt wonen.

Ook mag je geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin jij of één van je gezinsleden een woning of een perceel dat voor woningbouw bestemd is hebt voorzien.

Volle eigendom is zowel de naakte eigendom, als het vruchtgebruik. Bijvoorbeeld: zowel het huis, als erin mogen wonen of het mogen verhuren.

Vruchtgebruik is de opbrengst van een woning of stuk grond, denk aan huurinkomsten of de groenten uit de tuin. Als je het vruchtgebruik hebt op een woning, dan kan je de huurinkomsten en andere inkomsten ontvangen, of er zelf in gaan wonen. Je hebt echter geen recht op de woning zelf, je mag de woning dus niet slopen, verkopen of wegschenken.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Je bent eigenaar van een woning of bouwgrond, maar je mag deze niet gebruiken, bewonen of verhuren (naakte eigendom).
 • Je bezit een woning die in het Vlaams Gewest ligt en de woning ligt binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan.
 • Je woont in een woning die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving. De ontruiming is noodzakelijk.
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je bezit een woning, maar je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt en waar wonen niet toegelaten is (zoals een campingverblijf in het Vlaamse Gewest).
 • Je hebt het beheer over je woning verloren door een faillietverklaring (art. 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997).
 • Je woning of bouwgrond die je gedeeltelijk in volle eigendom hebt, maakt deel uit van de huwelijksgemeenschap. In dit geval moet je wel kunnen aantonen dat je huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
 • Je woning of bouwgrond die je gedeeltelijk in volle eigendom hebt, heb je kosteloos verworven via een schenking of erfenis.
Kandidaat Huurder Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?
Share This