Kandidaat Huurder

Voorkeur panden en complexen

Je mag zelf het pandtype, de ligging en de maximale huurprijs die je wil betalen, kiezen.

Als je een te beperkte keuze maakt of als je keuze een toewijzing onmogelijk maakt, dan zal Woonzo dit weigeren.

Je moet minimum kiezen voor een volledige gemeente van ons werkgebied of in Tongeren voor minimum één van de drie keuzegebieden. Als je wil weten hoe deze keuzegebieden zijn samengesteld, dan kan je informeren bij Woonzo.

Uitzonderlijk kan de Raad van Bestuur van Woonzo akkoord gaan met de uitsluiting van bepaalde wijken of complexen, maar dan moet je hiervoor gegronde redenen hebben.

Je gezinsamenstelling bepaalt op hoeveel slaapkamers je recht hebt.

Als Woonzo je voorkeur weigert, dan kan je beroep aantekenen bij de toezichthouder op volgend adres :

Agentschap Wonen Vlaanderen – Afdeling Toezicht
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel
Tel 02/ 553.22.00

Kandidaat Huurder Voorkeur panden en complexen
Share This