Kandidaat Huurder

Voorkeur panden en complexen

U mag zelf het pandtype en de ligging kiezen, voor zover Woonzo dit kan aanbieden.

Ook mag u opgeven welke huurprijs u maximum wenst te betalen.

Als u een te beperkte keuze maakt of als uw keuze een toewijzing onmogelijk maakt, dan zal Woonzo dit weigeren.

U moet minimum kiezen voor een volledige gemeente van ons werkgebied of in Tongeren voor minimum één van de drie keuzegebieden. Als u wil weten hoe deze keuzegebieden zijn samengesteld, dan kan u informeren bij Woonzo.

Uitzonderlijk kan het Directiecomité van Woonzo akkoord gaan met de uitsluiting van bepaalde wijken of complexen, maar dan moet u hiervoor gegronde redenen hebben.

Uw gezinsamenstelling bepaalt op hoeveel slaapkamers u recht hebt.

Als Woonzo uw voorkeur weigert, dan kan u beroep aantekenen bij de toezichthouder op volgend adres :

Agentschap Wonen Vlaanderen – Afdeling Toezicht
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel
Tel 02/ 553.22.00

Kandidaat Huurder Voorkeur panden en complexen
Share This