Kandidaat Huurder

Je bent ingeschreven voor een sociale woning. Je komt nu op de wachtlijst van Woonzo. Je krijgt niet direct een woning. Je zit in een wachttijd tot het jouw beurt is om een woning te huren.

Toewijzing

Bij de toewijzing van een woning moet Woonzo rekening houden met de wet. Dat is:

  • de regel van de rationele bezetting                       Ik ga die teksten nadien aanleveren, heb ze nu nog niet…
  • de toepassing van de voorrangsregels                                  Ik ga die teksten nadien aanleveren, heb ze nu nog niet…
  • de toepassing van het lokaal toewijzingsreglement van Tongeren, Borgloon, Heers, Riemst en Voeren
  • de datum van inschrijving of keuze

We schrijven verschillende kandidaten aan als er een woning vrijkomt. Zo kunnen we de woning sneller verhuren. Maar het is de kandidaat die het hoogst op de wachtlijst staat die eerste keuze heeft. Bij een voorlopige toewijzing informeren we je duidelijk wat jouw plaats op de wachtlijst is.

Hoe lang moet ik nog wachten?

Volgende zaken bepalen wanneer je aan de beurt bent:

  • Wat is je plaats op de wachtlijst?
  • Zijn er woningen vrij die passen bij jouw gezinssituatie?
  • Krijg je voorrang volgens de wettelijke voorrangsregels?

Hoe lang je nog precies moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet voorspellen. Dat hangt af van veel zaken zoals jouw wijkkeuze, het aantal kandidaten dat voorrang krijgt, het type woning dat je hebt gekozen, het aantal woningen dat vrijkomt …

Als je geen voorrang krijgt op basis van de wettelijke voorrangsregels, dan kan de wachttijd voor een sociale woning jammer genoeg hoog oplopen. Van zodra wij een geschikte sociale woning voor je hebben, brengen we je op de hoogte.

Informeer ons in afwachting altijd als je gezinssituatie of je adres verandert.

Kandidaat Huurder Ik sta op de wachtlijst – Wanneer ben ik aan de beurt?
Share This